регіональна соціологія
ДОПОМОГА МЕТОДИЧНИМ СЛУЖБАМ І ЗАКЛАДАМ ОСВІТИ

НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ СЕРВІСИ НА ДОПОМОГУ ОРГАНІЗАТОРАМ СОЦІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ НА РІВНІ МІСТА, РАЙОНУ, ОТГ, ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

Науково-методичний центр організації наукової роботи та моніторингових досліджень забезпечує надання різноаспектної допомоги керівним і педагогічним працівникам області, котрі відповідають за організацію та проведення соціологічних досліджень на рівні міст, районів, ОТГ або окремих закладів освіти. 

На ваше замовлення працівники центру можуть: 

- допомогти вам розробити програму соціологічного дослідження; 

- допомогти вам у розробленні, доборі та адаптуванні інструментарію дослідження; 

- провести виїзні навчальні заходи (лекції, тренінги, консультації) з підвищення соціологічної культури освітян; 

- надати консультацію з питань організації та проведення соціологічних досліджень.  


Звіт 
про проведення соціологічного дослідження щодо стану підготовки учнів старших класів закладів загальної середньої освіти до зовнішнього незалежного оцінювання 


2018/2019 навчальний рік

ЧИТАТИЗвіт 
про результати соціологічного моніторингового дослідження стану надання освітніх послуг у дошкільних навчальних закладах Хмельницької області 


2015 рік

ЧИТАТИ


Результати соціологічного дослідження "Педагогічна освіта дорослих: проблеми і очікування"


2014 рік 


ЧИТАТИІз результатів регіонального соціологічного дослідження щодо різних соціально-педагогічних аспектів функціонування освіти на Хмельниччині та життя і діяльності освітянської громади


2013/2014 навчальний рік

ЧИТАТИ


Результати соціологічного дослідження «Ціннісні орієнтації та ціннісне ставлення сучасної учнівської молоді до світу»


2013 рік

ЧИТАТИ
Результати опитування учасників регіональної науково-практичної конференції „Методична та науково-педагогічна служби в системі післядипломної педагогічної освіти”  „Разом до професійного акме” 

2012 рік

ЧИТАТИ