методичні матеріали з питань здійснення соціологічних досліджень 
Допомога методичним службам і закладам освіти

НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ СЕРВІСИ НА ДОПОМОГУ ОРГАНІЗАТОРАМ СОЦІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ НА РІВНІ МІСТА, РАЙОНУ, ОТГ, ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

Науково-методичний центр організації наукової роботи та моніторингових досліджень забезпечує надання різноаспектної допомоги керівним і педагогічним працівникам області, котрі відповідають за організацію та проведення соціологічних досліджень в освітянському середовищі на рівні міст, районів, ОТГ або окремих закладів освіти. 

На ваше замовлення працівники центру можуть: 

- допомогти вам розробити програму соціологічного дослідження; 

- допомогти вам у розробленні, доборі та адаптуванні інструментарію дослідження; 

- провести виїзні навчальні заходи (лекції, тренінги, консультації) з підвищення соціологічної культури освітян; 

- надати консультацію з питань організації та проведення соціологічних досліджень. 

НА ДОПОМОГУ МЕТОДИЧНИМ СЛУЖБАМ І ЗАКЛАДАМ ОСВІТИ

ІНСТРУМЕНТАРІЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СОЦІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ НА РІВНІ МІСТА, РАЙОНУ, ОТГ, ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

Науково-методичний центр організації наукової роботи та моніторингових досліджень розробляє інструментарій для усіх соціологічних досліджень, які проводяться на рівні області. Розробники даних інструментів дають дозвіл методичним службам міст, районів, ОТГ, закладам освіти використовувати їх для здійснення власних досліджень. 

У залежності від потреб організаторів досліджень інструментарій може бути використаний в оригінальному вигляді або підлягати адаптуванню. 

У разі зацікавленості в отриманні інструментів просимо звертатися до працівників центру. 


Перелік тем досліджень, інструментарій для яких може бути наданий для використання: 

Стан функціонування системи організаційно-методичної допомоги педагогічним працівникам та підвищення їхньої кваліфікації. 

Ціннісні орієнтації та ціннісне ставлення сучасної учнівської молоді до світу. 

Якість робочого середовища вчителя закладу загальної середньої освіти. 

Педагогічна освіта дорослих: проблеми й очікування. 

Стан профільного навчання в старшій школі. 

Стан національного виховання, творчого розвитку учня і його соціалізації. 

Стан здійснення психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг педагогічними працівниками закладів загальної середньої освіти в умовах інклюзивного навчання. 

Стан надання освітніх послуг закладами дошкільної освіти. 

Стан підготовки учнів старших класів закладів загальної середньої освіти до зовнішнього незалежного оцінювання. 

Стан екологічної освіти й екологічного виховання в закладі загальної середньої освіти. 

НА ДОПОМОГУ РОЗРОБНИКАМ ІНСТРУМЕНТАРІЮ ДОСЛІДЖЕНЬ

Мітягіна С.С. Збірник вправ з розроблення анкет для моніторингових і соціологічних досліджень. – Хмельницький, 2018. – 36 с. 

ЧИТАТИ


на допомогу організаторам соціологічних досліджень

Соціологічні дослідження в шкільному колективі: функції, методи, організація проведення та інтерпретація результатів: Методичний посібник для педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів / Уклад. С.В. Білошицький, С.С. Мітягіна. – Хмельницький, 2016. – 93 с.
Даний посібник став переможцем IX Всеукраїнського конкурсу наукових, навчальних і методичних праць з проблем післядипломної освіти під егідою Консорціуму закладів післядипломної освіти та Українського відкритого університету післядипломної освіти в номінації «Посібники» в 2017 році.

ЧИТАТИ


ПРЕЗЕНТАЦІЯ МАТЕРІАЛІВ ВЕБІНАРУ

"
Проведення соціологічних 

досліджень у класі: мета, 

методологія, інтерпретація 

результатів"


Розробники: Білошицький С.В., Мітягіна С.С.