методичні матеріали з питань моніторингу СТАНУ ОСВІТИ
допомога методичним службам і закладам освіти

НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ СЕРВІСИ НА ДОПОМОГУ ОРГАНІЗАТОРАМ МОНІТОРИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ НА РІВНІ МІСТА, РАЙОНУ, ОТГ, ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

Науково-методичний центр організації наукової роботи та моніторингових досліджень забезпечує надання різноаспектної допомоги керівним і педагогічним працівникам області, котрі відповідають за організацію та проведення моніторингових досліджень стану освіти на рівні міст, районів, ОТГ або окремих закладів освіти. 

На ваше замовлення працівники центру можуть: 

- допомогти вам розробити програму моніторингового дослідження; 

- допомогти вам у розробленні, доборі та адаптуванні інструментарію дослідження; 

- провести виїзні навчальні заходи (лекції, тренінги, консультації) з підвищення моніторингової культури освітян; 

- надати консультацію з питань організації та проведення моніторингових досліджень. 

НА ДОПОМОГУ МЕТОДИЧНИМ СЛУЖБАМ І ЗАКЛАДАМ ОСВІТИ

ІНСТРУМЕНТАРІЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ МОНІТОРИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ НА РІВНІ МІСТА, РАЙОНУ, ОТГ, ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

Науково-методичний центр організації наукової роботи та моніторингових досліджень розробляє інструментарій для усіх моніторингових досліджень, які проводяться на рівні області. Розробники даних інструментів дають дозвіл методичним службам міст, районів, ОТГ, закладам освіти використовувати їх для здійснення власних досліджень. 

У залежності від потреб організаторів досліджень інструментарій може бути використаний в оригінальному вигляді або підлягати адаптуванню. 

У разі зацікавленості в отриманні інструментів просимо звертатися до працівників центру. 


Перелік тем досліджень, інструментарій для яких може бути наданий для використання: 

Стан функціонування системи організаційно-методичної допомоги педагогічним працівникам та підвищення їхньої кваліфікації. 

Ціннісні орієнтації та ціннісне ставлення сучасної учнівської молоді до світу. 

Якість робочого середовища вчителя закладу загальної середньої освіти. 

Педагогічна освіта дорослих: проблеми й очікування. 

Стан профільного навчання в старшій школі. 

Стан національного виховання, творчого розвитку учня і його соціалізації. 

Стан здійснення психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг педагогічними працівниками закладів загальної середньої освіти в умовах інклюзивного навчання». 

Стан надання освітніх послуг закладами дошкільної освіти 

Стан підготовки учнів старших класів закладів загальної середньої освіти до зовнішнього незалежного оцінювання. 

Стан екологічної освіти й екологічного виховання в закладі загальної середньої освіти. 

НА ДОПОМОГУ РОЗРОБНИКАМ ІНСТРУМЕНТАРІЮ ДОСЛІДЖЕНЬ

Мітягіна С.С. Збірник вправ з розроблення анкет для моніторингових і соціологічних досліджень. – Хмельницький, 2018. – 36 с. 

ЧИТАТИНа допомогу організаторам моніторингових досліджень

Моніторинг якості освіти у питаннях і відповідях. Просто про складне / Розробники: Кучерук А. В., Мітягіна С. С. – Хмельницький, 2014. – 37 с.

ЧИТАТИ
на допомогу закладам зсо, які здійснюють дослідно-експериментальну роботу

Білошицький С. В., Мітягіна С.С. Моніторинговий супровід дослідно-експериментальної роботи в загальноосвітньому навчальному закладі (Довідник-порадник). – Хмельницький, 2016. – 35 с.

ЧИТАТИДЛЯ ТИХ, ХТО ЦІКАВИТЬСЯ РЕЗУЛЬТАТАМИ РЕГІОНАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Матеріали моніторингового дослідження щодо забезпечення якості освіти в загальноосвітніх навчальних закладах Хмельницької області / Укладачі І. Б. Вашеняк, А. В. Кучерук, С. С. Мітягіна. – Хмельницький, 2018. – 44 с.

ЧИТАТИПРЕЗЕНТАЦІЯ 

Презентаційні матеріали щодо використання хмарних технологій при проведенні моніторингових досліджень в освіті.


РОЗРОБНИК: КУЧЕРУК А. В.