НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ПЕДАГОГАна допомогу освітянам області

НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ СЕРВІСИ НА ДОПОМОГУ КЕРІВНИМ І ПЕДАГОГІЧНИМ ПРАЦІВНИКАМ З ПИТАНЬ ОРГАНІЗАЦІЇ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ РОБОТИ ТА НАПИСАННЯ НАУКОВИХ СТАТЕЙ

Науково-методичний центр організації наукової роботи та моніторингових досліджень забезпечує надання різноаспектної допомоги керівним і педагогічним працівникам області, котрі відповідають за організацію науково-дослідницької роботи або здійснюють власні наукові розвідки. 

На ваше замовлення працівники центру можуть: 

- надати консультацію з питань написання наукових статей і тез; 

- провести виїзні навчальні заходи (лекції, тренінги, консультації) з метою підвищення наукової культури педагогічних працівників закладу освіти; 

- надати консультаційну та організаційно-методичну допомогу в процесі підготовки наукового заходу. Білошицький С., Мітягіна С. Підготовка учнівських команд до турніру юних філософів і релігієзнавців: методичні рекомендації та тренувальні вправи. – Хмельницький, 2019. – 32 с.ДЛЯ САМООСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Білошицький С., Мітягіна С. Розвиток науково-дослідницької компетентності вчителя : Навчально-методичне видання для педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти. – Хмельницький, 2019. – 168 с.Білошицький С., Мітягіна С. Керівництво науково-дослідницькою роботою учнів: методичні рекомендації в конспектах для вчителів закладів загальної середньої освіти. – Хмельницький, 2019. – 56 с.

ПЕРЕГЛЯНУТИ


Мітягіна С., Білошицький С. Розвиток науково-дослідницької компетентності педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти. Робочий зошит. – Хмельницький, 2019. – 93 с.

ПЕРЕГЛЯНУТИ

на допомогу авторам-початківцям

відеолекція з питань написання наукових статей

За посиланням http://aconnect.hoippo.km.ua:8080/p7wn14af3da/ можна переглянути відеозапис навчального вебінару з питань написання наукових статей. Пропонується висвітлення таких питань, як: мотивація педагогічних працівників щодо написання наукових і науково-методичних статей; ознаки наукової статті; алгоритм роботи над статтею; рекомендації щодо роботи з джерелами тощо. Вебінар проводять Сергій Володимирович Білошицький, доктор політичних наук, доцент, завідувач НМЦ організації наукової роботи та моніторингових досліджень, і Світлана Сергіївна Мітягіна, методист НМЦ організації наукової роботи та моніторингових досліджень.

на допомогу організаторам наукових заходів

Відеозапис навчального вебінару з питань організації наукових заходів у закладах ЗСО

За посиланням http://aconnect.hoippo.km.ua:8080/p2ie1efi9ic/ можна переглянути відеозапис навчального вебінару з питань організації наукових заходів у закладах загальної середньої освіти.  Розглядаються позитивні ефекти проведення наукових заходів у закладі ЗСО; підготовка й організація наукового заходу в закладі ЗСО; робота з педагогічними працівниками та учнями щодо підготовки науково-дослідницьких робіт; сервіси ХОІППО щодо допомоги закладам ЗСО в організації науково-дослідницької діяльності учнів та педагогічних працівників. Вебінар проводять Сергій Володимирович Білошицький, доктор політичних наук, доцент, завідувач НМЦ організації наукової роботи та моніторингових досліджень, і Світлана Сергіївна Мітягіна, методист НМЦ організації наукової роботи та моніторингових досліджень.

 

Переглянути та завантажити посібник. 

Вихідні дані: Соціологічні дослідження в шкільному колективі: функції, методи, організація проведення та інтерпретація результатів : Методичний посібник для педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів / Уклад. С.В. Білошицький, С.С. Мітягіна. – Хмельницький, 2016. – 93 с.Даний посібник став переможцем IX Всеукраїнського конкурсу наукових, навчальних і методичних праць з проблем післядипломної освіти під егідою Консорціуму закладів післядипломної освіти та Українського відкритого університету післядипломної освіти в номінації «Посібники» в 2017 році.Переглянути та завантажити посібник.


Вихідні дані: Наукові статті: підготовка, написання, оприлюднення (методичні рекомендації для педагогічних працівників) / Автор-укладач С. С. Мітягіна. – Хмельницький, 2017. – 33 с.Переглянути та завантажити посібник.

Вихідні дані: Мітягіна С.С. Проведення наукових заходів у закладі загальної середньої освіти (міні-конспекти на допомогу організаторам). – Хмельницький, 2018. – 35 с.ПРЕЗЕНТАЦІЯ МАТЕРІАЛІВ ВЕБІНАРУ

"ПІДГОТОВКА ТА НАПИСАННЯ НАУКОВИХ І НАУКОВО-МЕТОДИЧНИХ СТАТЕЙ"РОЗРОБНИКИ: БІЛОШИЦЬКИЙ С.В., МІТЯГІНА С.С.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ МАТЕРІАЛІВ ВЕБІНАРУ

"ПРОВЕДЕННЯ НАУКОВИХ ЗАХОДІВ У ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ"РОЗРОБНИКИ: БІЛОШИЦЬКИЙ С.В., МІТЯГІНА С.С.
ПРЕЗЕНТАЦІЯ МАТЕРІАЛІВ ВЕБІНАРУ 

"ПРОВЕДЕННЯ СОЦІОЛОГІЧНИХ 

ДОСЛІДЖЕНЬ У КЛАСІ: МЕТА, 

МЕТОДОЛОГІЯ, ІНТЕРПРЕТАЦІЯ 

РЕЗУЛЬТАТІВ"


РОЗРОБНИКИ: БІЛОШИЦЬКИЙ С.В., МІТЯГІНА С.С.